Opracowanie wieloparametrowego testu "triage" do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące powrót do wyboru galerii