4. Opracowanie procedur i strategii umożliwiającą szybką ocenę narażenia dużej grupy ludności na działanie promieniowania jonizującego.

W ramach zadania przewiduje się opracowanie procedur dla wieloparametrowego testu typu triage, obejmującego procedurę obiegu dokumentów, systemu pobierania i kodowania próbek oraz wykonania testów. Planuje się opracowanie programu komputerowego, przystosowanego do statystycznej analizy uzyskanych wyników. Przewiduje się także opracowanie algorytmu, który będzie pomocny w decydowaniu o wyborze optymalnego testu typu triage, dostosowanego do zaistniałej sytuacji (monitorowanie, wypadek radiacyjny, atak terrorystyczny z wykorzystaniem materiałów promieniotwórczych). Rezultatem realizacji zadania będzie komplet dokumentacji wraz z oprogramowaniem oraz gotowe strategie postępowania w przypadku masowego narażenia ludności na promieniowanie jonizujące. Realizacja zadania pozwoli ponadto na przystosowanie Zakładu Naukowego Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej ICHTJ do wymogów referencyjnego laboratorium biodozymetrii biologicznej i pozwoli na jego włączenie do Międzynarodowej Sieci Laboratoriów Dozymetrii Biologicznej. Zakończenie zadania zaplanowano na I kwartał 2012 roku. Termin realizacji zadania dostosowano tak, aby jego rezultaty były gotowe na wypadek konieczności zabezpieczenia imprezy masowej, np. Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które odbędą się w Polsce w 2012 roku. Dozymetryczne zabezpieczenie tej imprezy przygotowywane jest przez Państwową Agencję Atomistyki. W wyniku wdrożenia rezultatu projektu, użytkownikiem końcowym będą instytucje zajmujące się ochroną radiologiczną ludzi oraz służba zdrowia.