Opracowanie wieloparametrowego testu "triage" do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące

Zadanie 1.Walidacja testu chromosomów dicentrycznych dla dozymetrii biologicznej


Test chromosomów dicentrycznych uważany jest obecnie jako "złoty standard" w dozymetrii biologicznej. Jest jednym z najbardziej czułych i specyficznych testów dla promieniowania jonizującego. Polega on na ocenie częstości chromosomów dicentrycznych w limfocytach krwi obwodowej osób narażonych na promieniowanie jonizujące


 1. Walidacjia testu, zawierająca opracowanie krzywej kalibracyjnej dla manualnego liczenia częstości chromosomów dicentrycznych.
 2. Walidacja testu, zawierająca opracowanie krzywej kalibracyjnej dla pół-automatycznego liczenia częstości chromosomów dicentrycznych
 3. Przeprowadzenia symulacji masowego narażenia na promieniowanie z wykorzystaniem manualnego i pół-automatycznego liczenia częstości chromosomów dicentrycznych.
 4. Opracowanie algorytmu do statystycznego opracowania wyników testu chromosomów dicentrycznych.
 • opracowano krzywą kalibracyjnych dla manualnego i pół-automatycznego liczenia częstości chromosomów dicentrycznych
 • wyznaczono minimalny i maksymalny próg detekcji testu
 • opracowana procedurą metodyczna testu chromosomów dicentrycznychZadanie 2.Walidacja testu mikrojądrowego dla dozymetrii biologicznej


Główną zaletą testu mikrojądrowego jest łatwość i szybkość analizy preparatów. Polega on na liczeniu częstości mikrojąder w cytoplazmie interfazowych komórek. Popromienne mikrojądra są strukturami zawierającymi fragmenty chromosomów lub całe chromosomy, które w trakcie podziału komórkowego zostały "wykluczone" z jądra i widoczne są w jako okragłe twory otoczone błoną jadrową


 1. Walidacjia testu, zawierająca opracowanie krzywej kalibracyjnej dla manualnego liczenia częstości mikrojąder
 2. Walidacja testu, zawierająca opracowanie krzywej kalibracyjnej dla automatycznego liczenia częstości mikrojąder
 3. Przeprowadzenia symulacji masowego narażenia na promieniowanie z wykorzystaniem manualnego i automatycznego liczenia częstości mikrojąder
 4. Opracowanie algorytmu do statystycznego opracowania wyników testu mikrojądrowego


 • opracowano krzywą kalibracyjnych dla manualnego i automatycznego liczenia częstości mikrojąder
 • wyznaczono minimalny i maksymalny próg detekcji testu
 • opracowano procedurę metodyczną testu mikrojądrowegoZadanie 3.Walidacja testu gamma-H2AX dla dozymetrii biologicznej


Test chromosomów dicentrycznych uważany jest obecnie jako "złoty standard" w dozymetrii biologicznej. Jest jednym z najbardziej czułych i specyficznych testów dla promieniowania jonizującego. Polega on na ocenie częstości chromosomów dicentrycznych w limfocytach krwi obwodowej osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 1. Walidacjia testu, zawierająca opracowanie krzywej kalibracyjnej dla manualnego liczenia częstości mikrojąder
 2. Walidacja testu, zawierająca opracowanie krzywej kalibracyjnej dla automatycznego liczenia częstości mikrojąder
 3. Przeprowadzenia symulacji masowego narażenia na promieniowanie z wykorzystaniem manualnego i automatycznego liczenia częstości mikrojąder
 4. Opracowanie algorytmu do statystycznego opracowania wyników testu mikrojądrowego


Zadanie 4.Opracowanie procedur i strategii umożliwiającą szybką ocenę narażenia dużej grupy ludności na działanie promieniowania jonizującego


 1. Porównanie walidowanych testów typu triage, wraz z opracowaniem szczegółowych procedur
 2. Opracowanie programu komputerowego do statystycznej analizy wyników uzyskanych za pomocą wieloparametrowego testu typu triage.
 3. Opracowanie algorytmu wspierającego decyzyjność co do wyboru najbardziej optymalnego testu typu tiage, w zależności od zaistniałej sytuacji
 4. Opracowanie pakietu procedur obiegu dokumentów, systemu pobierania i kodowania próbek, wykonania testów oraz analizy wyników


Zadanie 5.Zwiększenie wiarygodności statystycznej wyników otrzymanych w zadaniach 1-3 poprzez zmniejszenie korytarza ufności dla krzywych kalibracyjnych.


Zadanie 6.Opracowanie procedury i walidacja testu gamma-H2AX w oparciu o pomiar całkowitej intensywności gamma-H2AX w badanej próbce za pomocą fluorescencyjnego licznika mikropłytek.