- Opracowanie strony internetowej projektu

http://www.ichtj.waw.pl/POIG/TRIAGE/

- Przygotowanie tablicy informacyjnej, tymczasowej oraz tablicy pamiątkowej


                  - Oznakowanie zakupionego sprzętu                  

- Oznakowanie segregatorów związanych z realizacją projektu


                  

- Oznakowanie korespondencji związanej z realizacją projektu


załącznik 1                  
załącznik 2

- Oznakowanie pomieszczeń laboratoryjnych, w których realizowany jest projekt                  

- Opracowanie ulotki informacyjnej realizowanego projektu