5. Zwiększenie wiarygodności statystycznej wyników otrzymanych w zadaniach 1-3 poprzez zmniejszenie korytarza ufności dla krzywych kalibracyjnych.

W ramach zadania przewiduje się analizę większej liczby prób biologicznych według zoptymalizowanych procedur dla testów typu triage, opracowanych w zadaniach 1-3. Celem tego zadania jest zwiększenie wiarygodności statystycznej wyników oraz zmniejszenie korytarza ufności dla krzywych kalibracyjnych.