1. Walidacja testu chromosomów dicentrycznych dla dozymetrii biologicznej

Test chromosomów dicentrycznych jest jednym z najbardziej czułych i specyficznych testów dla promieniowania jonizującego. Test konwencjonalny jest standaryzowany na poziomie międzynarodowym (ISO 19238), jednak ze względu na jego pracochłonność i czasochłonność nie nadaje się do szybkiej oceny narażenia dużej grupy ludności na promieniowanie jonizujące. W ramach zadania planuje się przystosowanie konwencjonalnego testu chromosomów dicentrycznych do wymogów testu typu triage i jego walidację. Przewiduje się opracowanie krzywych kalibracyjnych dla manualnego i pół-automatycznego liczenia częstości chromosomów dicentrycznych oraz wyznaczenie minimalnego i maksymalnego progu detekcji testu. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie opracowana procedura metodyczna testu chromosomów dicentrycznych typu triage oraz gotowy algorytm do statystycznego opracowania wyników. W oparciu o opracowaną procedurę, przewiduje się symulację masowego narażenia na promieniowanie w celu zbadania wydajności i jakości analizy chromosomów dicentrycznych.