2. Walidacja testu mikrojądrowego dla dozymetrii biologicznej

Test mikrojądrowy został zaproponowany do celów dozymetrii biologicznej ze względu na łatwość wykonania (IAEA 2001). Metodyka testu standaryzowana jest na poziomie międzynarodowym, jednak uzyskanie wysokiej rozdzielczości testu uwarunkowane jest koniecznością analizy dużej liczby komórek. Zatem w przypadku konieczności szybkiej oceny narażenia dużej liczby osób na promieniowanie, konwencjonalny test mikrojądrowy jest nierealny do wykonania. Jednym z rozwiązań tego problemu może być automatyzacja testu mikrojądrowego. W ramach zadania planuje się testowanie i walidację automatycznego systemu liczenia częstości mikrojąder oraz walidację klasycznego testu mikrojądrowego. Przewiduje się opracowanie krzywych kalibracyjnych dla konwencjonalnego i automatycznego liczenia częstości mikrojąder oraz wyznaczenie minimalnego i maksymalnego progu detekcji testu. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie opracowana procedura metodyczna testu mikrojądrowego typu triage oraz gotowy algorytm do statystycznego opracowania wyników. W oparciu o opracowaną procedurę, przewiduje się symulację masowego narażenia na promieniowanie w celu zbadania wydajności i jakości analizy mikrojąder.