6. Opracowanie procedury i walidacja testu gamma-H2AX w oparciu o pomiar całkowitej intensywności gamma-H2AX w badanej próbce za pomocą fluorescencyjnego licznika mikropłytek.

W ramach zadania przewiduje się opracowanie procedury i walidację testu gamma-H2AX w oparciu o ilościową analizę gamma-H2AX za pomocą fluorescencyjnego licznika mikropłytek. Metoda pozwoliłaby na oznaczenie bardzo dużej liczby prób w krótkim czasie. Przewiduje się wyznaczenie krzywych kalibracyjnych oraz wyznaczenie minimalnego i maksymalnego progu detekcji metody. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie opracowana procedura metodyczna testu gamma-H2AX dla metody mikropłytkowej oraz gotowy algorytm do statystycznego opracowania wyników.