39th Annual Meeting of the European Radiation Research Society, Italy, 2012
Influence of image acquisition and analysis parameters on ?-H2AX dose-response curves in human lymphocytes exposed to ionizing radiation


9th International Comet Assay Workshop, Turkey, 2011
The gamma-H2AX assay – an effective alternative for the comet assay in biodosimetry?


4th International Congress of Radiation Research, Warsaw, 2011
The optimisation of a finger-prick blood collection method for the gamma-H2AX assay: potential application in population triage.


Konferencja Naukowo-Techniczna, Polska Nauka i Technika dla elektrowni jądrowych
Polska, Mądralin k/Warszawy, 13-14 stycznia 2011 Radiobiologia w Służbie Energetyki Jądrowej


38th Annual Meeting of the European Radiation Research Society, Sweden, 2010
FociConter: A freely available PC programme for quantitative and qualitative analysis of gamma-H2AX foci.


XV Ogólnopolski Zjazd PTBR, Siedlce, 2010
Opracowanie wieloparametrowego testu triage do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące