3. Walidacja testu gamma-H2AX dla dozymetrii biologicznej

Test gamma-H2AX jest jednym z najbardziej obiecujących testów do oceny narażenia ludzi na promieniowanie jonizujące. Jednak ma on pewne ograniczenia, które muszą zostać rozwiązane przed zastosowaniem go jako testu typu triage. Jednym z nich jest krótki czas aplikacyjności testu od momentu napromienienia. Ponadto, manualne liczenie liczby ognisk gamma-H2AX w komórkach jest bardzo czasochłonne i subiektywne. W ramach zadania planuje się optymalizację metody pobierania, przechowywania i utrwalania materiału biologicznego dla potrzeb testu gamma-H2AX, w celu zwiększenia czasu aplikacyjności testu. Przewiduje się także testowanie i walidację testu gamma-H2AX w oparciu o automatyczne liczenie liczby ognisk gamma-H2AX. Planuje się opracowanie krzywych kalibracyjnych dla powstawania i zanikania ognisk gamma-H2AX oraz wyznaczenie minimalnego i maksymalnego progu detekcji testu. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie opracowana procedura metodyczne testu gamma-H2AX typu triage oraz gotowy algorytm do statystycznego opracowania wyników.