Celem projektu jest opracowanie i walidacja wieloparametrowego testu typu "triage" do szybkiej oceny narażenia dużej grupy ludności na promieniowanie jonizujące. Rezultatem projektu będzie opracowanie pakietu procedur do biodozymetrycznej oceny narażenia ludzi na promieniowanie jonizujące dla potrzeb rozwijającej się energetyki jądrowej oraz strategii postepowania w przypadku masowego narażenia ludności w wyniku wypadku radiacyjnego lub ataku terrorystycznego z wykorzystaniem materialów radioaktywnych, tzw. brudnej bomby. Proponowany projekt ma charakter aplikacyjny i ukierunkowany jest na bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Jego rezultat jest przeznaczony do zastosowania w ochronie radiologicznej, ochronie zdrowia i ochronie środowiska, a zatem jego aplikacja powinna przyczynić się do rozwiazywania wielu aktualnych problemów o dużym oddziaływaniu społecznym. Projekt składac sie bedzie z sześciu zadań :  1. Walidacja testu chromosomów dicentrycznych dla dozymetrii biologicznej.
  2. Walidacja testu mikrojądrowego dla dozymetrii biologicznej.
  3. Walidacja testu gamma-H2AX dla dozymetrii biologicznej.
  4. Opracowanie procedur i strategii umożliwiających szybką ocenę narażenia dużej grupy ludności na działanie promieniowania jonizującego.
  5. Zwiekszenie wiarygodnosci statystycznej wyników otrzymanych w zadaniach 1-3 poprzez zmniejszenie korytarza ufności dla krzywych kalibracyjnych.
  6. Opracowanie procedury i walidacja testu gamma-H2AX w oparciu o pomiar całkowitej intensywnosci gamma-H2AX w badanej próbce za pomoca fluorescencyjnego licznika mikropłytek.