Numer 3 – 2017

Spis treści :

  • O konieczności zmiany paradygmatu ochrony radiologicznej – Komentarz SARI – Stowarzyszenia Uczonych dla Rzetelnej Informacji o Promieniowaniu / L. Dobrzyński, M.K. Janiak, A. Strupczewski, M. Waligórski
  • 50 lat działalności Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie; 1967-2017 / S. Sommer
  • Elektrownia jądrowa w Polsce / A. Mikulski
  • Akcelerator Intraline-IOERT do radioterapii śródoperacyjnej / J. Pracz, A. Syntfeld-Każuch
  • 150-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla (w 1903 i 1911 r.) / E. Rurarz, M. Sobieszczak-Marciniak