Redakcja – Postępy Techniki Jądrowej

Wydawca: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Kontakt telefoniczny:

22 504 12 48

Redaktor naczelny: Krzysztof Madaj

k.madaj@ichtj.waw.pl

Redakcja:

PTJ-redakcja@ichtj.waw.pl

Komitet redakcyjny:

Wojciech Głuszewski
Marek Rabiński
Łukasz Sawicki
Elżbieta Zalewska

Współpracują z nami:

Marek Bielski
Stanisław Latek
Andrzej Mikulski
Małgorzata Nowina-Konopka
Małgorzata Sobieszczak-Marciniak