Redakcja

Postępy Techniki Jądrowej

Wydawca:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Kontakt telefoniczny:

22 504 12 48

Redaktor naczelny:

Stanisław Latek
S.Latek@ichtj.waw.pl

Redakcja:

PTJ-redakcja@ichtj.waw.pl

Komitet redakcyjny:

Wojciech Głuszewski
Maria Kowalska
Łukasz Sawicki
Andrzej Mikulski
Marek Rabiński
Edward Rurarz
Elżbieta Zalewska