Zapraszamy do lektury nowego zeszytu „Postępów Techniki Jądrowej” (4/2017)

Szanowni Państwo,
Piszę te słowa trzeciego stycznia 2018 r. Czytelnicy naszego czasopisma pamiętają zapewne wielokrotne zapewnienia urzędników państwowych wysokiego szczebla o tym, że do końca ubiegłego roku zapadną decyzje polskiego rządu w sprawie przyszłości energetyki jądrowej w naszym kraju.
Niestety, żadne media nie doniosły o uchwale Rady Ministrów w sprawie aktualizacji i realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej w ostatnich dniach, czy tygodniach. A zatem – decyzja o budowie elektrowni jądrowej w Polsce jeszcze nie zapadła.
Pan Andrzej Mikulski w poprzednim numerze PTJ analizował publikacje prasowe i doniesienia w mediach elektronicznych na temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Jedna z konkluzji dr. Mikulskiego brzmi następująco: „Niestety, wypowiedzi różnych ministrów z naszego rządu o energetyce jądrowej są niespójne i można to określić jako „atomowa schizofrenia”, ale w innych krajach też wypowiedzi ministrów nie są identyczne. Natomiast ważne jest, by została podjęta decyzja wobec przytoczonych przeze mnie różnych wątpliwości by pod taką decyzją ktoś się podpisał”.
Drodzy Czytelnicy,
Pisałem już w jednym z poprzednich numerów naszego kwartalnika, że rok 2017 to rok jubileuszy. W ostatnim tegorocznym zeszycie PTJ też odnotowujemy jedną z ważnych rocznic: 120-lecie urodzin Ireny Curie, późniejszej Joliot-Curie, drugiej w historii noblistki w dziedzinie chemii, odkrywczyni sztucznej promieniotwórczości. Jej życie, podobnie, jak losy jej matki, Marii Skłodowskiej-Curie, to zmaganie się z przeciwnościami wynikającymi z przesądów i przyzwyczajeń społecznych; to różne role społeczne; uczonej, żony, matki; to wreszcie działalność społeczna i polityczna. O genialnej córce, genialnej matki pisze kompetentnie Małgorzata Sobieszczak-Marciniak. Artykuł kończy się ciekawą wypowiedzią Ireny Joliot-Curie: „Człowiek musi swą pracę traktować poważnie, musi być niezależny, a nie tylko czerpać z życia przyjemność. To zawsze powtarzała mi moja matka, nigdy natomiast nie usłyszałam od niej, że kariera naukowa jest jedyną drogą, którą warto iść”.
Kolejny artykuł „W poszukiwaniu seryjnie produkowanego reaktora XXI wieku” napisał Dariusz Witold Kulczyński. W artykule omawiany jest proponowany do budowy – począwszy od połowy lat 20. – nowy typ reaktora IMSR (Integral Molten Salt Reactor). Kanadyjska firma Terrestrial Energy Inc. (TEI) propaguje reaktory typu IMSR argumentując, że opracowany przez nią reaktor o mocy około 200 MWe będzie rozwiązaniem bezpiecznym i atrakcyjnym ze względów ekonomicznych.
Naszym Czytelnikom zainteresowanym tematem wypalonego paliwa polecam artykuł doktora Krzysztofa Rzymkowskiego pod tytułem „Basen wypalonego paliwa”. Mimo krótkiego tytułu artykuł zawiera obszerne omówienie podstawowych problemów związanych z przechowywaniem zestawów wypalonego paliwa w basenach. Poruszony przez K. Rzymkowskiego problem jest ważny, ponieważ jak słusznie zauważa autor „…rozwój energetyki jądrowej jest obecnie utrudniony z uwagi na negatywne emocje związane z tą technologią. (…) Powodem lęków jest przede wszystkim kwestia promieniowania wiązanego z transportem paliwa, składowaniem odpadów, oraz nierzadko, z samą obecnością obiektu jądrowego na danym terenie i ewentualnością zamachów terrorystycznych na te obiekty”. Publikacja powinna przyczynić się do rozproszenia tych obaw.
Ostatni artykuł w ostatnim zeszycie PTJ rocznika 2017 nosi tytuł „Chemia radiacyjna jako źródło unikatowych technologii syntezy i modyfikacji polimerów”. Autorem artykułu jest dr Wojciech Głuszewski. Oto fragment artykułu: „Technologie radiacyjne są ważnymi, ale nadal niszowymi dziedzinami gospodarki, medycyny, rolnictwa i ochrony środowiska, którymi paradoksalnie ze względu na sukces mniej interesują się media. Częściej pisze się o energetyce jądrowej i to głównie w kontekście bezpieczeństwa, chociaż jak wiadomo, elektrowni jądrowej w Polsce nie ma”.
W części naszego periodyku, w której zamieszczamy doniesienia z kraju i z zagranicy (i inne materiały) znajdą nasi Czytelnicy wiele naprawdę ciekawych informacji. Obszerne sprawozdanie z 9. Międzynarodowej Szkoły Energetyki Jądrowej przygotowali Andrzej Strupczewski i Łukasz Koszuk. Autor niniejszego tekstu przygotował omówienie polsko-japońskich seminariów, które odbyły się w Krakowie i w Warszawie. Niżej podpisany jest również autorem omówienia trzydniowej konferencji zorganizowanej z okazji 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Tytuł konferencji: MEDICINA – SCIENTIA – CULTURA. Na kolejnych stronach naszego periodyku podajemy wyniki kolejnego konkursu ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Nukleoniczne na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie tematycznie związane z atomistyką. Publikujemy także informacje o konferencji NUTECH 2017, nagrodach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – (polskie Noble), konferencji pod tytułem: „Praktyczne działania w przypadku zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN)”.
Wśród doniesień znajdą Państwo miłe słowa dla zasłużonego dla SEP-u inżyniera Jacka Szpotańskiego, który w 2017 r. skończył 90 lat oraz dla pani Alicji Rupińskiej – wieloletniej pracowniczki Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.
W dziale „Wydarzenia” publikujemy od dawna zapowiadany tekst redaktora naczelnego PTJ na temat 60-lecia tego czasopisma. Warto zwrócić uwagę na przytoczone w tekście pismo gratulacyjne, jakie z okazji jubileuszu otrzymaliśmy od zastępcy Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pana Aldo Malavasi. W roku bieżącym czeka nas kolejny jubileusz: 25-lecie nowej, kolorowej edycji naszego czasopisma.
Zeszyt 4/2017 zamykają teksty wspomnieniowe poświęcone dwóm wybitnym fizykom: prof. Adamowi Sobiczewskiemu oraz prof. Andrzejowi Czachorowi. Warto przypomnieć, że prof. Adam Sobiczewski współpracował z naszą redakcją i publikował na łamach PTJ swoje teksty.
W Nowym Roku 2018 życzę naszym Czytelnikom wszystkiego, co dla nich dobre i pomyślne, a dla wszystkich Polaków pozytywnej decyzji Rządu w sprawie budowy elektrowni jądrowej.

Redaktor naczelny
Stanisław Latek