Zapraszamy do lektury nowego zeszytu „Postępów Techniki Jądrowej” (2/2017)

Szanowni Państwo,
Na okładce poprzedniego numeru naszego czasopisma zamieściliśmy zdjęcie wybitnej polskiej aktorki Karoliny Gruszki, która odtwarza postać Marii Skłodowskiej-Curie w filmie zatytułowanym właśnie tak, jak nazywała się polska Noblistka. Od premiery filmu (w marcu 2017) minęło już kilka miesięcy, dlaczego więc nasza okładka znowu nawiązuje do Marii Skłodowskiej-Curie? Odpowiedź jest oczywista: w roku bieżącym obchodzimy 150. rocznicę urodzin Uczonej. Co więcej, tak się złożyło, że w bieżącym roku przypadają także inne rocznice wydarzeń związanych z osobą Marii Skłodowskiej-Curie. 29 maja minęło 85 lat od otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie. W otwarciu Instytutu na Wawelskiej w maju 1932 r. uczestniczyła Maria Skłodowska-Curie. Dokładnie 85 lat później na Wawelskiej odbyła się – w tym samym miejscu – piękna uroczystość z udziałem znakomitych osobistości przypominająca tamto wydarzenie. Bardzo Państwu polecam pierwsze dwa teksty w naszym kwartalniku poświęcone historii Instytutu Radowego i pobytowi Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz tegorocznym obchodom 85-lecia instytutu. Autorką tych artykułów jest prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej -Curie w Hołdzie p. Małgorzata Sobieszczak-Marciniak.
Kolejny artykuł przygotował niżej podpisany. Tekst jest rodzajem krótkiego sprawozdania z konferencji, która w dniach 24-28 kwietnia br. odbyła się w Wiedniu. Ta ważna konferencja, zorganizowana została przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, a jej nazwa w języku angielskim brzmi: International Conference on Applications of Radiation Science and Technology (ICARST). Konferencja zgromadziła 435 uczestników oraz 66 obserwatorów, głównie z firm posiadających stanowiska wystawowe. Wygłoszono 174 referaty i zaprezentowano 129 posterów. Otwarcia konferencji dokonał dyrektor generalny MAEA Yukiya Amano. W programie tej samej sesji (Opening Plenary) znalazł się pierwszy referat merytoryczny zatytułowany: „Ionizing Radiation: Innovative and Effective Tool for Science and Industry”. Referat ten wygłosił dyrektor IChTJ prof. Andrzej Chmielewski. Warto zaznaczyć, że IChTJ posiadał swoje stoisko na wystawie, która była zorganizowana z okazji konferencji.
Ciekawa jest historia powstania artykułu prof. Kowalskiego – i sam artykuł także! Jak mogą się Państwo dowiedzieć z noty biograficznej, prof. Ludwik Kowalski mieszka w USA od 1963 r. I właśnie w ostatnich miesiącach dowiedział się o istnieniu czasopisma „Postępy Techniki Jądrowej”. Będąc autorem ponad 100 publikacji, zapragnął opublikowania swojego tekstu po polsku. Spełniamy to pragnienie i publikujemy artykuł Profesora na temat filozoficznych i społecznych aspektów nieporozumień na temat zimnej fuzji w języku angielskim i polskim.
Monika Małgorzata Szołucha w swoim dość obszernym artykule przedstawia wybrane aspekty procesów inżynierii chemicznej znajdujących się na początku cyklu paliwowego, rozpoczynając od wydobycia uranu, a kończąc na procesach wzbogacania uranu.
Współpracujący z PTJ od wielu lat dr Grzegorz Jezierski, pracownik naukowy na Politechnice Opolskiej, w swoim artykule prezentuje współczesne trendy oraz praktyczne rozwiązania detektorów cyfrowych do zastosowań w NDT, czyli badaniach nieniszczących w przemyśle.
W drugiej części naszego periodyku, w której zamieszczamy doniesienia z kraju i z zagranicy (a czasem także inne materiały) znajdą nasi Czytelnicy wiele bardzo ciekawych informacji. Pierwsza z nich dotyczy seminarium zorganizowanego przez Ministerstwo Energii i Agence France Nucleaire International (AFNI) 16 maja br. W Warszawie. Angielski tytuł seminarium był następujący: Sharing Polish and French experiences in education and training for the needs of the nuclear power.
Wśród innych doniesień znajduje się informacja na temat polskiego uczestnictwa w programie Euratom. (Euratom to program w zakresie działań badawczych i szkoleniowych związanych z rozszczepieniem jądrowym i ochroną przed promieniowaniem), notka o Akademickim Forum Energii Jądrowej oraz ogłoszenie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego (PTN) o kolejnym konkursie na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką.
W części numeru poświęconej doniesieniom ze świata na uwagę zasługuje Informacja o zwiększonej aktywności nowej prezes NEI, p. Marii Korsnick. Oto fragment jej wypowiedzi: „Amerykańska branża energii jądrowej musi współpracować, aby wzmocnić istniejące relacje i tworzyć nowe koalicje wśród zwolenników różnych atrybutów energii jądrowej”.
Wszystkich Czytelników zachęcam do zapoznania się z informacją o uroczystej promocji nowej książki „Sztuka promocji nauki”, której współautorem jest Wiktor Niedzicki. O kilku książkach poświęconych „boskiej cząstce” pisze Krzysztof Rzymkowski. Kontynuując cykl „Z historii polskiej atomistyki”, zamieszczamy wywiad z Tadeuszem Jerzym Świerzawskim, kierownikiem Zakładu Energetyki Jądrowej w Politechnice Śląskiej w Gliwicach w latach 1964-1972, który przeprowadził Andrzej Mikulski.
We Wstępniaku do poprzedniego numeru PTJ poinformowałem Czytelników, że w tym roku mija 60 lat od powstania naszego czasopisma. Powtarzam niniejszym tę informację i obiecuję, że już w następnym numerze zamieścimy publikację nawiązującą do tej okrągłej rocznicy.
Naszym Czytelnikom i Przyjaciołom życzę udanych, słonecznych wakacji.

Redaktor naczelny
Stanisław Latek