Zapraszamy do lektury nowego zeszytu „Postępów Techniki Jądrowej” (1/2024)

Szanowni Państwo,

Pierwszy tegoroczny numer otwiera artykuł przygotowany przez Michaela Z. Podowskiego i Stanisława Kasprzaka poświęcony omówieniu wieloletnich prac badawczych dotyczących bezpieczeństwa jądrowego reaktorów energetycznych prowadzonych przez współautorów oraz ich współpracowników. Głównym tematem są badania eksperymentalne i teoretyczno-numeryczne modelowanie skutków poważnych awarii prowadzących do częściowego stopienia rdzenia reaktora. Pokazane wyniki badań obejmują wodne reaktory ciśnieniowe (WWER-440, amerykańskie PWR, koreański APR-1400) oraz reaktory wrzące (BWR).
W kolejnym artykule, którego tematyka obejmuje pracę reaktora badawczego MARIA w 2023 r., Piotr Witkowski omawia sposób jego eksploatacji, który odbiegał od standardowego procesu z ubiegłych lat. Prowadzone przez dziewięć miesięcy wysiłki personelu były skupione wokół skomplikowanych prac modernizacyjnych. Po bezpiecznym uruchomieniu reaktora rozpoczęto intensywny program eksploatacji, który potwierdził wysoką jakość wykonanych prac. Zdarzały się również nieplanowane wyłączenia, które nie były związane ze zmodernizowanymi układami. Zdaniem autora przeprowadzone prace nie miały negatywnego wpływu na jego eksploatację. Obecnie przygotowywane są kolejne modernizacje, które pozwolą na dalszą bezpieczną eksploatację reaktora w perspektywie do 2050 r.
W ostatnim z zamieszczonych artykułów Wojciech Głuszewski przedstawia, na podstawie przeprowadzonych badań, wpływ radiacyjnego sieciowania na podniesienia termicznej odporności handlowych polietylenowych materiałów izolacyjnych. Autor opisuje możliwość wykorzystania wiązki elektronów i promieniowania gamma do zwiększenia odporności termicznej polietylenowych materiałów komórkowych w produkcji dylatacyjnych sznurów.
Publikujemy również dla naszych Czytelników wiadomości z kraju i ze świata, doniesienia o wydarzeniach, a także recenzje dwóch książek „Elektrownie jądrowe w nowoczesnej gospodarce” oraz „Klimatyczna ruletka czy zwalczając energetykę jądrową zagrażamy naszej planecie”.
Marcin Oleksiuk wraz z Pauliną Szastaj w felietonie „Nie taki atom straszny, jak go malują – czyli skąd biorą się nieuzasadnione obawy?” przedstawiają z psychologicznego punktu widzenia, dlaczego mamy często nieuzasadnione obawy. W drugim felietonie pod tytułem „Glosa do plazmy z warszawskiej Hery” Marek Bielski omawia międzynarodową konferencję na temat energetyki termojądrowej zorganizowaną przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.
Na ostatnich stronach wspominamy zmarłego wybitnego polskiego fizyka, uznanego w skali międzynarodowej autorytetu w dziedzinie fizyki jądrowej oraz fizyki cząstek elementarnych prof. dr hab. Ryszarda Sosnowskiego.
Życzę Państwu owocnej lektury.

Krzysztof Madaj,
redaktor naczelny