Zapraszamy do lektury nowego zeszytu „Postępów Techniki Jądrowej” (3/2023)

Szanowni Państwo,

Na wstępie chciałbym podzielić się radosną informacją, że nasze czasopismo po raz pierwszy w historii zostało docenione wśród czasopism naukowych. Minister Edukacji i Nauki w komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych przyznał „Postępom Techniki Jądrowej” 20 punktów. Potwierdza to wysoką jakość artykułów publikowanych w czasopiśmie oraz ich znaczenie dla rozwoju nauki i technologii jądrowej. Serdecznie dziękuję wszystkim naszym Autorom, Członkom redakcji i Współpracującym z nami, Wydawcy, Recenzentom, oraz Czytelnikom za nieoceniony wkład w rozwój naszego czasopisma. Bez Waszego wsparcia nie bylibyśmy w stanie współtworzyć tego naukowego periodyku, w którym możemy dzielić się wiedzą i dokonywać odkryć, które przyczyniają się do postępu nauki.

Bieżący numer otwiera zapis rozmowy przedstawicieli redakcji z Andrzejem Głowackim, Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki. W trakcie wywiadu poruszono wiele interesujących tematów związanych m. in. z wizją rozwoju Agencji oraz jej największymi wyzwaniami w związku z realizacją programu jądrowego. Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdą Państwo na pierwszych stronach naszego czasopisma.

Dariusz Witold Kulczyński jest autorem artykułu „BWR X-300, pierwszy SMR w Darlintgton”, w którym przedstawia osiągnięcia w dziedzinie technologii jądrowej Ontario Power Generation – przyszłego operatora tego typu elektrowni jądrowej. Jak podkreśla autor jest duży potencjał w budowie małych reaktorów modułowych, które mogą przyczynić się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju i stworzenia nowych miejsc pracy.

Kolejny artykuł „Model SaHo – polski model biznesowy dla energetyki jądrowej” jest przygotowany przez Łukasza Sawickiego i Bożenę Horbaczewską. Autorzy opisują innowacyjny model biznesowy, stworzony dla realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Koncentrują się na modelu SaHo, który został zaprojektowany w celu rozwiązania problemów związanych z wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz wysokimi kosztami kapitału w energetyce jądrowej na etapie budowy.

Autorem ostatniego artykułu jest Wojciech Głuszewski, w którym przedstawia rozwój technologii radiacyjnych w kontekście sterylizacji i modyfikacji polimerów. Poszukiwania odpornych radiacyjnie tworzyw sztucznych dla zastosowań medycznych przyczyniły się do rozwoju chemii radiacyjnej polimerów. Zaprezentowane w artykule przykłady badań nad sieciowaniem materiałów komórkowych oraz modyfikacją kompozytów polimerowych pokazują, w jaki sposób rozwija się ta dziedzina.

Tradycyjnie zamieszczamy dla naszych Czytelników doniesienia z kraju i z zagranicy, informacje o istotnych wydarzeniach, a także recenzje dwóch książek „Żarnowiec sen o polskiej elektrowni jądrowej” oraz „Czarny koń – energetyka jądrowa a zmiany klimatyczne”. Ponadto Marcin Oleksiuk i Marek Bielski przygotowali felietony „Wizja energetyki jądrowej według AI” oraz „Nie ma urlopu dla atomu, czyli jak korzystać z kanikuły”. Na końcu publikujemy wspomnienia o zmarłym Januszu Barczyku.

Życzę naszym Czytelnikom ciekawej i inspirującej lektury.

Krzysztof Madaj,
redaktor naczelny