Numer 4 – 2015

Spis treści :

  • Zestawy krytyczne (reaktory mocy zerowej w Instytucie Badań Jądrowych / A. Mikulski
  • Program Erasmus+ szansą dla młodych naukowców / J. Boguski, E. Zwolińska
  • Oszacowanie metodami EPR, TL i PPSL odpowiedzi próbek przy wykrywaniu potencjalnego napromieniowania żywności / G. P. Guzik
  • Budujemy dom… – ocena promieniotwórczości naturalnej wybranych surowców i materiałów budowlanych / B. Piotrowska, K. Isajenko, M. Fujak, J. Szymczyk, M. Krajewska
  • Byłem w Czarnobylu, byłem w Fukuszimie / K. W. Fornalski
  • Wkład energetyki jądrowej w przeciwdziałanie zmianom klimatu
  • Remonty kapitalne w kanadyjskich elektrowniach jądrowych / D. W. Kulczyński
  • Polimerowe kompozyty / W. Głuszewski
  • Doniesienia z kraju i ze świata
  • In memoriam – prof. Janusz Wilczyński