Informacje dla autorów


„Postępy Techniki Jądrowej” zostały docenione wśród czasopism naukowych i popularnonaukowych.
Minister Edukacji i Nauki w komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych przyznał „Postępom Techniki Jądrowej” 20 pkt.
Jest to kolejny sukces czasopisma, które niedawno świętowało 30-lecie wydawania w nowej edycji.

Instrukcja dla autorów:
(.PDF)

Formularz zgłoszenia artykułu:
(.DOC)

(.PDF)