Historia

Pierwszy zeszyt czasopisma pod nazwą „Postępy Techniki Reaktorowej” ukazał się w 1957 roku. Wydawcą było Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw wykorzystania energii jądrowej. Na okładce (albo raczej stronie tytułowej) znajdował się dopisek: „nie do publikacji”.

„Postępy Techniki Jądrowej” ukazały się na początku 1959 roku. O tym, że była to kontynuacja „Postępów Techniki Reaktorowej” świadczy zapis: „ROK 3, NR 1/25/”.

Wydawcą PTJ był Ośrodek Informacji, a nową inicjatywę wydawniczą firmowała Państwowa Rada do spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej.

W PTJ ukazywały się artykuły z zakresu szeroko rozumianej atomistyki: fizyki jądrowej, chemii jądrowej, paliw i materiałów jądrowych, reaktorów, energetyki jądrowej, zastosowań izotopów, ochrony radiacyjnej (tak kiedyś nazywano ochronę radiologiczną), inżynierii reaktorowej, radionuklidów i promieniowania, radiobiologii i medycyny, aparatury jądrowej. Bibliografia zawartości PTJ za pierwsze ćwierćwiecze (lata 1957–1981) zawiera kilka tysięcy pozycji.

Poszczególne roczniki czasopisma zawierały od 200 do 2000 stron druku. Najgrubsze tomy PTJ wydano w latach 60-tych, najcieńsze – w latach  80-tych. W roku 1991 nie ukazał się żaden zeszyt PTJ.

Nakłady były bardzo różne: początkowo (lata 60-te i 70-te) od 900 do 1300 egzemplarzy, później (1983-1992) tylko 250-400 egzemplarzy.

Częstotliwość ukazywania się czasopisma też się zmieniała: pismo było miesięcznikiem (czasem tylko nominalnie), dwumiesięcznikiem, a od 1994 roku ukazują się – regularnie – 4 zeszyty czasopisma/rok.

O_nas_image