Biblioteka

E-mail: biblo@ichtj.waw.pl
Tel.: (+48-22) 504-11-03
Biblioteka czynna: poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00Biblioteka IChTJ jest specjalistyczną biblioteką naukową.

Gromadzi literaturę z następujących dziedzin:
Księgozbiór biblioteki liczy ok. 36 000 woluminów książek i 775 tytułów czasopism (w tym w bieżącej prenumeracie ok. 70 tytułów).

Biblioteka oferuje również dostęp do czasopism w wersji elektronicznej, m.in. Elseviera, Springera, American Chemical Society (ACS), Royal Society of Chemistry (RSC), Wiley-Blackwell oraz bazy danych INIS (International Nuclear Information System). Zgodnie z umowami licencjonowanymi zasoby elektroniczne są dostępne tylko z terenu instytutu.

Czasopisma w wersji elektronicznej

W RAMACH KONSORCJUM:
POZA KONSORCJUM:

Czytelnia jest ogólnodostępna - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00.
Czytelnicy zewnętrzni mogą wypożyczać zbiory na ogólnych zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Katalogi:
WYKAZY CZASOPISM NAUKOWYCH WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW

wykazy 4-letnie do oceny parametrycznej jednostki 2013-2016 (styczeń 2017)
(grudzień 2016)
(grudzień 2015)
(grudzień 2014)

Formularze i druki:
Karta obiegowa publikacji (dla prac wysyłanych do druku) (.DOC) (.PDF)
Karta publikacji (dla prac opublikowanych) (.DOC) (.PDF)
Oświadczenie autora publikacji z podwójną afiliacją (.DOC) (.PDF)
Karta uczestnictwa w konferencji (.DOC) (.PDF)
Karta dla organizatorów konferencji (.DOC) (.PDF)
Karta informacyjna wywiadu (.DOC) (.PDF)
Karta informacyjna o otrzymanych nagrodach (.DOC) (.PDF)
Karta informacyjna wykładu wygłoszonego poza IChTJ (.DOC) (.PDF)
Karta dla prac dyplomowych (.DOC) (.PDF)
Formularz zgłoszeniowy seminarium IChTJ (.DOC) (.PDF)


Bazy OPI
Bazy OPI:
IChTJ jest zobowiązany do przekazywania informacji do baz danych prowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI):
- badania naukowe SYNABA,
- rozprawy doktorskie i habilitacyjne.
Do bazy SYNABA przesyłane są opisy:
- zakończonych prac finansowanych z budżetu państwa w ramach dotacji do działalności statutowej,
- zakończonych projektów badawczych zamawianych przez MNiSW, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- zakończonych projektów badawczych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej.
Do bazy „Ludzie nauki” przekazywane są informacje o nadaniach stopni naukowych przez Radę Naukową IChTJ. Informacje są przesyłane do OPI za pośrednictwem DINE. Powinny być przygotowane wg punktów podanych w załączonych plikach:
- informacje niezbędne do rejestracji grantów i zadań z działalności statutowej w systemie SYNABA (.DOC) (.PDF)
- informacje potrzebne do rejestracji w bazie danych LUDZIE NAUKI (.DOC) (.PDF)

Symbole klasyfikacji:
Klasyfikacja KBN (.PDF) Klasyfikacja OECD (.PDF) Klasyfikacja MNiSW (.PDF)
Polska Klasyfikacja Tematyczna (PKT)