CENTRUM RADIOBIOLOGII
I DOZYMETRI BILOGICZNEJ


 CERAD


Zakład Naukowy - Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Kierownik: Prof. dr hab. Marcin KRUSZEWSKI

Tel: (22) 504 1118
(22) 504 1064

Zastępca Kierownika: dr Maria WOJEWÓDZKA

Tel: (22) 504 1281Pracownia Radiobiologii Komórkowej
Kierownik: dr Kamil BRZÓSKA

Tel: (22) 504 1226Pracownia Dozymetrii Biologicznej
Kierownik: dr Sylwester SOMMER

Tel: (22) 504 1228Pracownia Cytogenetyki i Genotoksykologii
Kierownik: dr hab. Anna LANKOFF

Tel: (22) 504 1281Sekcja Ogólno-Techniczna
Wiesława ŁODYGA

Tel: (22) 504 1064