CENTRUM RADIOBIOLOGII
I DOZYMETRI BILOGICZNEJ


 CERAD

CENTRUM RADIOBIOLOGII I DOZYMETRII BIOLOGICZNEJ


Instytut Chemii i Techniki Jądrowej


PROFIL BADAWCZY

Główne tematy badań to radiobiologia komórkowa, dozymetria biologiczna, stres oksydacyjny oraz nanotoksykologia.


Stosujemy metody biologii komórkowej i molekularnej oraz biochemii w doświadczeniach in vitro lub ex vivo. Obecne tematy badań, to:

  • zależności miedzy funkcją tratw lipidowych, EGFR ( receptora epidermalnego czynnika wzrostowego) i naprawą pęknięć dwuniciowych DNA;
  • poszukiwanie nowych kryteriów dozymetrii biologicznej;
  • skutki biologiczne działania reaktywnych postaci tlenu i azotu;
  • poszukiwanie nowych radiofarmaceutyków;
  • skutki biologiczne działania nanocząstek srebra i tlenku tytanu w komórkach ssaków.