Wiadomości IChTJ

Wiadomości

Centrum Akceleratorowe ICHTJ najszerzej wykorzystywaną przez jednostki z całego świata polską, dużą infrastrukturą badawczą.
LJTD - koordynatorem dużego projektu regionalnego IAEA
Projekt TANGO 2 szansą dla rozwoju transportu morskiego
IChTJ na Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wyróżniony nagrodą „Laur Innowacyjności”
Brązowy medal iENA 2017 dla IChTJ
Targi Dziedzictwo 2017
Nutech 2017
Konferencja Naukowa pt.: „Wybrane Zagadnienia Analizy Śladowej” z okazji jubileuszu 60-lecia pracy w IBJ-IChTJ prof. dr hab. Rajmunda S. Dybczyńskiego
IWIS 2017
Konkurs PTN 2017
Spotkanie w ramach programu ARIES WP3
Uczestnictwo IChTJ w Festiwalach Nauki
Seminarium Naukowe - Program Jądrowy w Polsce - Analiza Społeczno-Ekonomiczna
Uczestnictwo ICHTJ w Jubileuszowej Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych
Sympozjum „Zastosowanie promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów”
Sympozjum „Techniki Radiacyjne w Przetwórstwie Tworzyw Sztucznych”
Letnia Szkoła „Advanced application of electron beam accelerators”
Piknik Naukowy 2017
ICHTJ na konferencji IAEA - “ Sixty years and beyond - Contributing to development”
Noc Muzeów 2017
Cztery nowe projekty EU H2020 uzyskane przez ICHTJ
Wystawa w IAEA w Wiedniu
International Conference on Application of Radiation Science and Technology (ICARST - 2017)
II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej
Ukazał się pierwszy tegoroczny numer „Postępów Techniki Jądrowej”
Analiza wody przeznaczonej do spożycia – nowa oferta IChTJ podczas targów EUROLAB 2017
„Napromieniowanie żywności - kontrola, wykrywanie, metodyka badań” - szkolenie SLINŻ