Wiadomości IChTJ

Wiadomości

Seminarium Naukowe - Program Jądrowy w Polsce - Analiza Społeczno-Ekonomiczna
Uczestnictwo ICHTJ w Jubileuszowej Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych
Sympozjum „Zastosowanie promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów”
Sympozjum „Techniki Radiacyjne w Przetwórstwie Tworzyw Sztucznych”
Letnia Szkoła „Advanced application of electron beam accelerators”
Piknik Naukowy 2017
ICHTJ na konferencji IAEA - “ Sixty years and beyond - Contributing to development”
Noc Muzeów 2017
Cztery nowe projekty EU H2020 uzyskane przez ICHTJ
Wystawa w IAEA w Wiedniu
International Conference on Application of Radiation Science and Technology (ICARST - 2017)
II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej
Ukazał się pierwszy tegoroczny numer „Postępów Techniki Jądrowej”
Analiza wody przeznaczonej do spożycia – nowa oferta IChTJ podczas targów EUROLAB 2017
„Napromieniowanie żywności - kontrola, wykrywanie, metodyka badań” - szkolenie SLINŻ
Workshop „Low energy electron beams for industrial and environmental applications”
12 Międzynarodowa Konferencja LOWRAD Warsaw 2016
Nominacja prof. dr hab. inż. Andrzeja G. Chmielewskiego na honorowego profesora Uniwersytetu im. S.Torghyrova w Pavlodar.
Sukces Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej na IWIS 2016
Targi Dziedzictwo 2016
XX Festiwal Nauki w Warszawie
Zastosowanie promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów
Wysokie odznaczenie Republiki Francuskiej dla Prof. Andrzeja G. Chmielewskiego
Park Technologiczny „Żerań”
„Collaborating Centre of International Atomic Energy Agency”