Wiadomości IChTJ

Wiadomości

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wyróżniony nagrodą „Laur Innowacyjności”
Brązowy medal iENA 2017 dla IChTJ
Targi Dziedzictwo 2017
Nutech 2017
Konferencja Naukowa pt.: „Wybrane Zagadnienia Analizy Śladowej” z okazji jubileuszu 60-lecia pracy w IBJ-IChTJ prof. dr hab. Rajmunda S. Dybczyńskiego
IWIS 2017
Konkurs PTN 2017
Spotkanie w ramach programu ARIES WP3
Uczestnictwo IChTJ w Festiwalach Nauki
Seminarium Naukowe - Program Jądrowy w Polsce - Analiza Społeczno-Ekonomiczna
Uczestnictwo ICHTJ w Jubileuszowej Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych
Sympozjum „Zastosowanie promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów”
Sympozjum „Techniki Radiacyjne w Przetwórstwie Tworzyw Sztucznych”
Letnia Szkoła „Advanced application of electron beam accelerators”
Piknik Naukowy 2017
ICHTJ na konferencji IAEA - “ Sixty years and beyond - Contributing to development”
Noc Muzeów 2017
Cztery nowe projekty EU H2020 uzyskane przez ICHTJ
Wystawa w IAEA w Wiedniu
International Conference on Application of Radiation Science and Technology (ICARST - 2017)
II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej
Ukazał się pierwszy tegoroczny numer „Postępów Techniki Jądrowej”
Analiza wody przeznaczonej do spożycia – nowa oferta IChTJ podczas targów EUROLAB 2017
„Napromieniowanie żywności - kontrola, wykrywanie, metodyka badań” - szkolenie SLINŻ
Workshop „Low energy electron beams for industrial and environmental applications”
12 Międzynarodowa Konferencja LOWRAD Warsaw 2016
Nominacja prof. dr hab. inż. Andrzeja G. Chmielewskiego na honorowego profesora Uniwersytetu im. S.Torghyrova w Pavlodar.
Sukces Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej na IWIS 2016