CENTRUM RADIOBIOLOGII
I DOZYMETRI BILOGICZNEJ


 CERAD

BARTŁOMIEJCZYK Teresa
(+48)(22) 504 1018

BRZÓSKA Kamil
(+48)(22) 504 1226

BURACZEWSKA Iwona
(+48)(22) 504 1259

GRĄDZKA Iwona
(+48)(22) 504 1174

IWANEŃKO Teresa
(+48)(22) 504 1380

KAPICA Barbara
(+48)(22) 504 1021

KRUSZEWSKI Marcin
(+48)(22) 504 1118

LANKOFF Anna
(+48)(22) 504 1281

LEWANDOWSKA-SIWKIEWICZ Hanna
(+48)(22) 504 1324

ŁODYGA Wiesława
(+48)(22) 504 1064

MĘCZYŃSKA-WIELGOSZ Sylwia
(+48)(22) 504 1238

PRZYGODA Elżbieta
(+48)(22) 504 1326

SOCHANOWICZ Barbara
(+48)(22) 504 1376

SOMMER Sylwester
(+48)(22) 504 1228

STĘPKOWSKI Tomasz
(+48)(22) 504 1238

SZUMIEL Irena
(+48)(22) 504 1391

WASYK Iwona
(+48)(22) 504 1347

WŁODAREK Barbara
(+48)(22) 504 1262

WOJEWÓDZKA Maria
(+48)(22) 504 1281

WÓJCIUK Karolina
(+48)(22) 504 1347

WÓJCIUK Grzegorz
(+48)(22) 504 1226