Scientific Council

Scientific Council Member List


Institute of Nuclear Chemistry and Technology
term of office: 2008-2012

 • Prof. Grzegorz Bartosz, Ph.D. – University of Łódź
 • Prof. Aleksander Bilewicz, Ph.D.
 • Prof. Krzysztof Bobrowski, Ph.D.
 • Prof. Stanisław Chibowski, Ph.D. – Maria Curie-Skłodowska University
 • Prof. Rajmund Dybczyński, Ph.D.
 • Prof. Zbigniew Florjańczyk, Ph.D. – Politechnika Warszawska
 • Prof. Zbigniew Galus, Ph.D. – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Henryk Górecki, Ph.D. – Politechnika Wrocławska
 • Prof. Leon Gradoń, Ph.D. – Politechnika Warszawska
 • Jan Grodkowski, Ph.D.
 • Edward Iller, Ph.D. – Instytut Energii Atomowej
 • Mgr inż. Tomasz Jackowski – Ministerstwo Gospodarki
 • Mgr inż. Iwona Kałuska
 • Prof. Marcin Kruszewski, Ph.D.
 • Prof. Marek Wojciech Lankosz, Ph.D. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. Janusz Lipkowski, Ph.D. – Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
 • Dr Zygmunt Łuczyński – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek – Politechnika Łódzka
 • Prof. dr hab. Bronisław Marciniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Doc. dr hab. Wojciech Migdał
 • Prof. dr hab. Jerzy Ostyk-Narbutt
 • Inż. Jan P. Pieńkos
 • Doc. dr hab. Dariusz Pogocki
 • Dr Halina Polkowska-Motrenko
 • Doc. dr hab. inż. Grażyna Przybytniak
 • Prof. dr hab. inż. Leon Pszonicki
 • Mgr inż. Ryszard Siemion – Dyrektor Zakładu Produkcji Energetycznej, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
 • Prof. dr hab. Irena Szumiel
 • Prof. dr hab. Marek Trojanowicz
 • Mgr inż. Hanna Ewa Trojanowska – Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych i Nowych Technologii, Polska Grupa Energetyczna SA
 • Mgr inż. Andrzej Tyrała – Dyrektor ds. Rozwoju, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA
 • Dr hab. inż. Piotr Urbański, prof. IChTJ
 • Doc. dr inż. Lech Waliś
 • Prof. dr hab. Zbigniew P. Zagórski
 • Doc. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Trznadel
 • Dr inż. Zbigniew Zimek