Biblioteka / Library

E-mail: biblo@ichtj.waw.pl
Tel.: (+48-22) 504-11-03
Biblioteka czynna: poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00
Opening Hours: Monday - Friday from 9.00 a.m. to 2.00 p.m.Czasopisma w wersji elektronicznej
KONSORCJA:
Elsevier Journals - ICM UW
Springer Journals - ICM UW
ACS Journals - ICM UW / ACS
Royal Society of Chemistry (RSC) Journals

print + on-line (PRESS):
Geostandards and Geoanalytical Research
International Journal of Radiation Biology
Radiation Research
Radiochimica Acta
Separation Science and Technology
Solvent Extraction and Ion Exchange
NATURE
SCIENCE
Web of Science (w tym: Science Citation Index-Expanded oraz Impact Factor)
Wykaz czasopism punktowanych MNiSW  (pdf)
ResearchGate - międzynarodowa sieć akademicka i bezpłatna platforma udostępniania prac naukowych

Biblioteka IChTJ jest specjalistyczną biblioteką naukową.

Gromadzi literaturę z następujących dziedzin:

 • chemia, a zwłaszcza chemia radiacyjna, radiochemia, chemia analityczna i analiza aktywacyjna, chemia izotopów;
 • radiobiologia;
 • stosowane techniki jądrowe;
 • ochrona środowiska;
 • badania strukturalne;
 • technologie radiacyjna;
 • przemysłowa elektronika jądrowa.
Księgozbiór biblioteki liczy ok. 36 000 woluminów książek i 775 tytułów czasopism (w tym w bieżącej prenumeracie ok. 70 tytułów).

Biblioteka oferuje również dostęp do czasopism w wersji elektronicznej, m.in. Elseviera, Springera, American Chemical Society (ACS), Royal Society of Chemistry (RSC) oraz bazy danych INIS (International Nuclear Information System). Zgodnie z umowami licencjonowanymi zasoby elektroniczne są dostępne tylko z terenu instytutu.

Czytelnia jest ogólnodostępna - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00.
Czytelnicy zewnętrzni mogą wypożyczać zbiory na ogólnych zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Katalogi:
 • katalog ksiązek (alfabetyczny i wg UKD)
 • katalog czasopism (alfabetyczny)
 • katalog raportów (wg instytucji)
 • katalog konferencji (wg miejsca odbywania się konferencji)

Druki zamówień na:
zakup książek (.DOC) (.PDF)
odbitki/pdf-y artykułów (.DOC) (.PDF)

Bazy OPI
Bazy OPI:
IChTJ jest zobowiązany do przekazywania informacji do baz danych prowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI):
- badania naukowe SYNABA,
- rozprawy doktorskie i habilitacyjne.
Do bazy SYNABA przesyłane są opisy:
- zakończonych prac finansowanych z budżetu państwa w ramach dotacji do działalności statutowej,
- rozpoczętych i zakończonych projektów badawczych zamawianych przez MNiSW oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- rozpoczętych i zakończonych projektów badawczych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej.
Do bazy „Prace doktorskie i habilitacyjne” przekazywane są informacje o nadaniach stopni naukowych przez Radę Naukową IChTJ. Informacje są przesyłane do OPI za pośrednictwem DINE. Powinny być przygotowane wg punktów podanych w załączonych plikach:
- informacje niezbędne do rejestracji grantów i zadań z działalności statutowej w systemie SYNABA (.DOC) (.PDF)
- informacje potrzebne do rejestracji w bazie danych PRACE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE (.DOC) (.PDF)Scope of the collections:
 • chemistry (chemical engineering, industrial chemistry, nuclear chemistry, photochemistry, radiation chemistry, radiochemistry, separation methods and processes, analytical chemistry, activation analysis);
 • radiobiology, radiation safety;
 • environment (conservation, contamination, hazardous waste, air pollution control, waste disposal and treatment, waste recovery
  and utilization, water analysis and treatment);
 • material science (ceramics, composite materials, magnetic materials, material processing;
 • food science and technology (food preservation);
 • medical sciences (sterilization).
Currently the library has a collection of 36,000 volumes of books and 775 titles of periodicals (including about 70 current ones). The Library collects also unconventional literature e.g. conference papers, reports of Polish and foreign atomic energy institutes. Subscription to journals for 2010 comprises about 70 titles.

Access to the Library's collections:
 • Reading Room - open to the public
 • Loans - books and journals are lent only to the Institute's staff
 • Inter-Library Loans - the library makes available to other libraries its collection of books (loan period 1 month). Journals are not lent. Xerocopies (or PDFs) of articles from journals can be obtained at a charge.
Catalogues:
 • book catalogue (alphabetical and subject)
 • journal catalogue (alphabetical)
 • catalogue of reports
 • conference meetings catalogue