Seminarium IChTJ - 15.01.2018 - Dr Jan Poleszczuk


SEMINARIUM INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

W dniu 15.01.2018 r. o godz. 12:00

w sali seminaryjnej IChTJ

Dr Jan Poleszczuk

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biochemicznej im. Macieja Nałęcza PAN, Warszawa

wygłosi wykłady

NIELOKALNE EFEKTY RADIOTERAPII I ICH POTENCJALNE WYKORZYSTANIE W KLINICE: PERSPEKTYWA ONKOLOGA MATEMATYCZNEGO

na który wszystkich zainteresowanych zaprasza
Dyrekcja IChTJ