Seminarium IChTJ - 08.05.2017 - Prof. dr hab. Anna Lankoff


SEMINARIUM INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

W dniu 08.05.2017 r. o godz. 10:00

w sali seminaryjnej IChTJ

Prof. dr hab. Anna Lankoff

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

wygłosi wykład

BIOPALIWA Ⅰ I Ⅱ GENERACJI – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA

na który wszystkich zainteresowanych zaprasza
Dyrekcja IChTJ