Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 27.06.2016 – mgr Piotr Lipiński


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 27.06.2016 r. o godz. 12:00

w sali seminaryjnej IChTJ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk chemicznych

mgr Piotra Lipińskiego

(Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk)

pt. „Nowe aspekty chiralnej analizy QSPR”

Promotor: Prof. dr hab. Jan Cz. Dobrowolski