Seminarium IChTJ - 14.01.2016 - mgr Barbara Janota


SEMINARIUM INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

W dniu 14.01.2016 r. o godz. 10:00

w sali seminaryjnej IChTJ

mgr Barbara Janota

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM

wygłosi wykład

BADANIA PRZEDKLINICZNE ORAZ OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE FORMY FARMACEUTYCZNEJ HYNIC-EKSENDYNY-4, AGONISTY RECEPTORA GLP-1

na który wszystkich zainteresowanych zaprasza
Dyrekcja IChTJ