Seminarium IChTJ - 14.01.2016 - mgr inż. Justyna Pijarowska-Kruszyna


SEMINARIUM INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

W dniu 14.01.2016 r. o godz. 11:00

w sali seminaryjnej IChTJ

mgr inż. Justyna Pijarowska-Kruszyna

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM

wygłosi wykład

INNOWACYJNA METODA SYNTEZY ZNACZNIKA DO OBRAZOWANIA TRANSPORTERA DOPAMINY (DAT)PRZY UŻYCIU TECHNIKI POZYTONOWEJ TOMOGRAFII EMISYJNEJ (PET)

na który wszystkich zainteresowanych zaprasza
Dyrekcja IChTJ