Seminarium IChTJ - 25.01.2016 - Prof. dr hab. Ma ł gorzata Lewandowska-Szumieł


SEMINARIUM INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

W dniu 25.01.2016 r. o godz. 10:00

w sali seminaryjnej IChTJ

Prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł

Warszawski Uniwersytet Medyczny

wygłosi wykład

KOMÓRKI W HODOWLI JAKO PRODUCENCI WYROBÓW MEDYCZNYCH

na który wszystkich zainteresowanych zaprasza
Dyrekcja IChTJ