Wyjazd studyjny pracowników IChTJ do francuskich instalacji związanych z energetyką jądrową

W dniach 13-16 listopada 2011 roku obył się wyjazd studyjny 23 pracowników naukowo-dydaktycznych (głównie doktorantów) Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (Warszawa, ul. Dorodna 16) do położonych na południu Francji (w okolicach miasta Avignon) obiektów związanych z energetyką jądrową. Wyjazd został zorganizowany przy wsparciu finansowym Ambasady Francji oraz firm AREVA (00-498 Warszawa, ul. Książęca 19/30) i EDF (00-029 Warszawa, ul. Nowy świat 19). Program wyjazdu obejmował zwiedzanie ośrodków CEA Marcoule (centrum naukowe – jedna z 10 jednostek, wchodzących w skład CEA (Commissariat à l'Energie Atomique); działalność centrum dotyczy głównie technik przygotowania paliwa uranowego, przetwarzania zużytego paliwa jądrowego, zarządzania odpadami radioaktywnymi oraz technologii likwidacji i rekultywacji obiektów jądrowych po zakończeniu ich eksploatacji) oraz położonych w Tricastin elektrowni jądrowej i zakładu wzbogacania uranu. W wyjeździe wzięła także udział Pani Klara Tucholka - przedstawiciel Ambasady Francji.

W dniu 14-11-2011r. odbyło się spotkanie z pracownikami CEA: Panem Cédric Garnier - dyrektor Wydziału Komunikacji Visiatome / Marcoule (Responsable Adjoint de la Communication au CEA Marcoule) i Panem Christophe Poinssot - Kierownik Wydziału Radiochemii i Procesów CEA, (Deputy Head of Radiochemistry and Processes Department). Uczestnicy wyjazdu wysłuchali dwóch wykładów: pierwszy wykład poświęcony był działalności centrum CEA Marcoule i dotyczył badań nad cyklem paliwowym, dekontaminacją, recyklingiem odpadów, a także działalności dydaktycznej ośrodka, drugi zaś poświęcony był pracom prowadzonym w należącej do tego centrum instalacji ATALANTE (ATelier Alpha et Laboratoires pour ANalyses, Transuraniens et Etudes de retraitement).

Studium Doktoranckie prowadzone przy Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej składa serdeczne podziękowania Wszystkim Sponsorom za wsparcie finansowe wyjazdu oraz Pani Klarze Tucholce za życzliwą, codzienną pomoc w czasie trwania wyjazdu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

BIP