ICHTJ na konferencji IAEA - “ Sixty years and beyond - Contributing to development”


W dniach 30 maja – 1 czerwiec 2017 w Wiedniu odbyła się ważna konferencja podsumowująca 60 lecie programu pomocy technicznej IAEA. (LINK)

W konferencji uczestniczyło ponad 1100 osób, w tym prezydenci, premierzy, ambasadorzy i ministrowie z wielu krajów. Organizatorzy dostrzegli osiągnięcia oraz rolę naszego Instytutu którą odegrał jako odbiorca oraz donor w realizacji tego ważnego programu. Instytut współpracował w rozwoju jądrowych technik analitycznych , metod radioizotopowych oraz technologii akceleratorowych w zastosowaniu do obróbki polimerów, sterylizacji produktów medycznych i przeszczepów, higienizacji produktów rolnych oraz zastosowań w ochronie środowiska. Instytut poprzez ekspertów, dostawy sprzętów i szkolenie stypendystów wspomógł wysiłki IAEA w transferze technologii do krajów rozwijających się. Dzięki tym osiągnięciom został nominowany Collaborating Centre Agencji. W czerwcu będzie gościł pierwszą szkołę letnią na temat obróbki radiacyjnej. Wystąpienia z sesji dotyczącej zastosowań przemysłowych mogą być obejrzane pod poniższym linkiem.

http://streaming.iaea.org/16479