International Conference on Application of Radiation Science and Technology (ICARST - 2017), Wiedeń, 24-28.04.2017W dniach 24-28 kwietnia odbyła się w Wiedniu zorganizowana po raz pierwszy przez MAEA konferencja - International Conference on Application of Radiation Science and Technology (ICARST). Dotyczyła ona rozwoju chemii radiacyjnej i jej zastosowań oraz radiochemii w zakresie wykorzystania radioznaczników. Przewiduje się cykliczne organizowanie tego ważnego wydarzenia. Zakończona konferencja zgromadziła 435 uczestników oraz 66 obserwatorów, głównie z firm posiadających stanowiska wystawowe. Wygłoszono 174 referaty i zaprezentowano 129 posterów. ICHTJ reprezentowało 10 naukowców. Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Generalny MAEA Yukiya Amano, który w swoim przemówieniu stwierdził m.in.: „Technologia radiacyjna oferuje wszechstronne narzędzia, które odgrywają ważną rolę w podtrzymywaniu zrównoważonego rozwoju”. Referat otwierający konferencję, zatytułowany : „Ionizing Radiation: Innovative and Effective Tool for Science and Industry” wygłosił prof. Andrzej Chmielewski. Nawiązał on w swoim wystąpieniu do 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej Curie, wskazując, że była ona pierwszym naukowcem który oddał w ręce ludzkości nowe, innowacyjne i efektywne narzędzie – promieniowanie jonizujące, otwierając wielkie możliwości praktycznych zastosowań izotopów i promieniowania w wielu dziedzinach techniki, biologii i medycyny. ICHTJ będąc jednym z 22 Collaborating Centers IAEA odgrywa niezwykle ważną, światową rolę w zakresie rozwoju, wdrażania technologii których dotyczyła konferencja. Prowadzi też liczne kursy szkoleniowe dotyczące tej dziedziny, dla specjalistów z Polski i całego świata. Pierwsza, organizowana przez IAEA, Szkoła Letnia dotycząca zastosowania akceleratorów w gospodarce i ochronie środowiska odbędzie się w Warszawie, przewidziane są zajęcia praktyczne na terenie ICHTJ. Abstrakty referatów oraz prezentacje (video) są dostępne pod adresem : http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/50814/International-Conference-on-Applications-of-Radiation-Science-and-Technology-ICARST-2017
Informacje o konferencji:
https://www.iaea.org/events/icarst-2017/presentations
https://1drv.ms/f/s!AgQPRKYY4wR6iJMkBBoBommy121-fg