Zaznacz stronę

PARK TECHNOLOGICZNY

"ŻERAŃ"

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

TD-ELECTRONICS TOMASZ DUDEK

ul. Blatona 1/63, 01-494 Warszawa

O Firmie :

TD-ELECTRONICS jest producentem izotopowej aparatury pomiarowej, systemów pomiarowych, oprogramowania oraz pomiarów IR dla przemysłu, laboratoriów oraz pomiarów środowiskowych.

Project Details

Client Client Name
Date Date of Completion
Skills Branding, Web Design
View elegantthemes.com

TD-ELECTRONICS oferuje:

 • aparaturę spektrometryczną – alfa, beta, gamma, IR,
 • spektrometry wraz z oprogramowaniem także z uwzględnieniem metodyki pomiarów laboratoriów radiochemicznych,
 • sondy scyntylacyjne z wymiennymi scyntylatorami D40 alfa, beta, gamma,
 • sondy scyntylacyjne gamma ze scyntylatorami NaI(Tl) 2” i 3”,
 • aparaturę radiacyjnego monitoringu środowiska (moc dawki H*(10), spektrometria gamma – identyfikacja nuklidów),
 • stanowisko dozymetryczne do wykrywania skażeń rąk i nóg,
 • bramki dozymetryczne,
 • sondy do pomiaru radonu w wodzie i powietrzu,
 • mobilne sondy dozymetryczne i spektrometryczne z GPS i oprogramowaniem GIS (mapowym),
 • zestawy do przemysłowej i terenowej radiometrii gamma,
 • przemysłowe izotopowe i IR mierniki grubości i gramatury, gęstości, masy.

Na naszej aparaturze i oprogramowaniu pracuje automatyczna Krajowa Sieć Wczesnego Ostrzegania Państwowej Agencji Atomistyki (od 2005 r) oraz IMGW (od 2012 r). Nasze rozwiązania wdrożyliśmy w laboratoriach badawczych i ochrony środowiska (IMGW, IChTJ, WSSE, instytuty, uczelnie) oraz w przemyśle.

Prowadzimy serwis i modernizacje izotopowej aparatury pomiarowej.
Opracowujemy i wdrażamy nietypową aparaturę pod specyficzne potrzeby klienta. Posiadamy zezwolenia PAA na produkcję, instalowanie, obsługę oraz obrót źródłami i urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze.

Odwiedź naszą stronę

Łączymy ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie izotopowej aparatury pomiarowej z najnowocześniejszą techniką, technologią i oprogramowaniem.

Kontaktuj się z nami