Zaznacz stronę

PARK TECHNOLOGICZNY

"ŻERAŃ"

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Trochę o Nas

Zapraszamy do przeczytania najnowszych informacji

W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej powstał Park Technologiczny „Żerań”, którego ideą jest stworzenie optymalnych warunków do wdrażania nowych inicjatyw, usług i produktów. Główną działalnością Parku jest wspieranie, pomoc w tworzeniu  i promocji innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z IChTJ i innych instytutów badawczych, PAN i uczelni, do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest wsparciem inicjatywy dotyczącej działania Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii w której zrzeszone są wszystkie jednostki badawcze i akademickie działające na terenie miasta Warszawy.

IChTJ będący  liderem zakresie zastosowania technik i  chemii jądrowej i radiacyjnej  , dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, nowoczesną aparaturą laboratoryjną, kompleksem konferencyjnym i bogatą infrastrukturą. Gościom Parku Technologicznego zapewnia się wsparcie naukowe i infrastrukturalne.

Park Technologiczny „Żerań” zaprasza do współpracy wszelkie jednostki naukowo badawcze oraz przedsiębiorców polskich i zagranicznych