Zaznacz stronę

PARK TECHNOLOGICZNY

"ŻERAŃ"

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Biopolinex Sp. z o.o.

Adres : ul. Kunickiego 45 20-417 Lublin

O Firmie :

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której domeną działania są energooszczędność, racjonalne wykorzystanie energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

Details

Client Client Name
Date Date of Completion
Skills Branding, Web Design
View elegantthemes.com

Biopolinex Sp. z o. o. zajmuje się w sposób kompleksowy obsługą inwestycji w zakresie prac remontowych i budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem robót termomodernizacyjnych. Proces obejmuje przeprowadzenie audytów remontowych i energetycznych oraz wykonawstwo. Firma zapewnia wsparcie już na etapie podejmowania decyzji dotyczących ogólnego zarysu planowanej inwestycji, przez jej projektowanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, aż do wykonania inwestycji „pod klucz”. W obszarze tym zrealizowano szereg inwestycji termomodernizacyjnych budynków w Lublinie, Warszawie, Radomiu, Puławach oraz innych miejscowościach. W tym obszarze działania Biopolinex aktywnie wkracza na rynek ukraiński.

Biopolinex Sp. z o. o. wykonuje audyty energetyczne przedsiębiorstw, skierowane przede wszystkim do dużych firm, zawierające szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.

See More

Biopolinex Sp. z o. o. buduje na bazie posiadanych praw do patentu, tzw. „instalacji MEB” ( Małe Elektrociepłownie Biometanowe), które są idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych, przetwórni, mleczarni, producentów trzody chlewnej i bydła oraz innych posiadających zasoby biomasy. Spółka oferuje budowę instalacji biogazowych o niskich mocach energetycznych dostosowanych do potrzeb inwestora.

Biopolinex Sp. z o. o. wdraża nowe technologie biogazowe skierowane do oczyszczalni ścieków komunalnych, które są dużym dostarczycielem biomasy w postaci wytwarzanych osadów, stąd firma Biopolinex wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie i we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej zajmuje się opracowywaniem nowych rozwiązań dla tego sektora gospodarki. Obecnie oczyszczalnie ponoszą koszty z tytułu przetwarzania i utylizacji ścieków – osadów ściekowych. Oferowana technologia umożliwia osiąganie przychodów z przetwarzania ścieków. Firma jest współautorem tego rozwiązania.

See More

Odwiedź naszą stronę

Biopolinex Sp. z o. o. wykorzystuje wiedzę i doświadczenie swoich pracowników i współpracowników przy świadczeniu usług w zakresie doradztwa i konsultingu.

Kontaktuj się z nami