Zaznacz stronę

PARK TECHNOLOGICZNY

"ŻERAŃ"

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

BIKER Sp. z o.o.

ul. Radarowa 62A, 02-137 Warszawa

O Firmie :

O Firmie Biker …

Project Details

Client Client Name
Date Date of Completion
Skills Branding, Web Design
View elegantthemes.com

Projektory gammagraficzne QSA Global SENTINEL.

Od ponad 20 lat firma Biker jest wyłącznym dystrybutorem wysokospecjalistycznej aparatury do defektoskopii gamma oferowanej przez firmę QSA Global SENTINEL. Metoda defektoskopii gamma jest jedną z najbardziej wiarygodnych metod tzw. „nieniszczących” do wykrywania wad w spawach, odlewach, metalowych blokach itp. z wykorzystaniem prześwietlenia wiązką promieniowania gamma uzyskaną z zastosowaniem nowoczesnych i bezpiecznych w użytkowaniu projektorów SENTINEL zawierających odpowiednie zamknięte źródła promieniowania w tym przede wszystkim radioizotopów Ir-192, Se-75 i Co-60. Projektory te można konfigurować w odpowiednie zestawy diagnostyczne z użyciem szerokiej gamy wyposażenia i akcesoriów SENTINEL takich jak precyzyjne przewody robocze, kolimatory wiązki, pojemniki magazynowe źródeł itp. Rejestrację prześwietleń badanego obiektu można wykonywać stosując klasyczne błony fotograficzne lub też odpowiednie nowoczesne płyty do gammagrafii cyfrowej.

Live Project

Źródła do kalibracji gamma-kamer i aparatów PET.

Firma Biker jest wieloletnim dostawcą specjalistycznych źródeł kalibracyjnych stosowanych w diagnostyce obrazowej w placówkach medycyny nuklearnej w całej Polsce. Rutynowo dostarczamy rekomendowane przez producentów aparatury badawczej właściwe źródła kalibracyjne produkowane przez firmę Eckert & Ziegler w tym przede wszystkim wytworzone na bazie radioizotopów Co-57, Na-22, Ge-68, Gd- 153. Źródła te są najwyższej jakości o certyfikowanej przez producenta tych źródeł odpowiedniej konstrukcji, aktywności radioizotopu z zachowaniem właściwego równomiernego jego rozkładu w masie i na powierzchni oraz trwałości mechanicznej i szczelności jako istotnego parametru bezpieczeństwa jego stosowania. Każdorazowa kalibracja aparatury z użyciem właściwego źródła przed wykonywaniem badań na pacjentach z jednej strony gwarantuje właściwą ocenę diagnostyczną z drugiej strony pozwala uzyskać odpowiedni poziom bezpieczeństwa radiologicznego zarówno pacjenta jak i obsługującego tę aparaturę personelu technicznego i medycznego.

See More

Odwiedź naszą stronę

Kontaktuj się z nami