Zaznacz stronę

PARK TECHNOLOGICZNY

"ŻERAŃ"

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Konferencja w IChTJ w ramach projektu RER1020

First Coordination Meeting and Gamma National Seminar

W dniach 19-21 czerwca 2018 r.  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) zorganizował pierwsze spotkanie koordynacyjne regionalnego projektu Agencyjnego RER1020 “Developing Radiotracer Techniques and Nuclear Control Systems for the Protection and Sustainable Management of Natural Resources and Ecosystems”. Tematyka spotkania, które odbyło się na terenie IChTJ, dotyczyła przede wszystkim wykorzystania metod radioznacznikowych oraz nukleonicznych systemów kontrolnych (nucleonic control systems, NCS) w różnych gałęziach przemysłu. W konferencji udział wzięli delegaci z 11 krajów europejskich; Chorwacji, Estonii, Grecji, Węgier, Polski, Rumuni, Federacji Rosyjskiej, Słowacji, Słowenii, Republiki Macedonii oraz Turcji. W wydarzeniu tym uczestniczyli również przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej: Pan Patrick Brisset (Technicial Officer) i Pani Tomoko Furusawa (Programme Management Officer) oraz inni zaproszeni goście, w tym światowej sławy ekspert w dziedzinie gamma scanningu dr Joon Ha Jin z Republiki Korei Południowej. W trakcie obrad reprezentanci poszczególnych państw scharakteryzowali obecną sytuację w ich krajach, w dziedzinie badań radioznacznikowych oraz NCS. Każdy z uczestników w ramach 20 minutowej prezentacji, zreferował krótką historię wykorzystania metod radioznacznikowych w swoim kraju, określił obecne możliwości wykorzystania otwartych źródeł radioizotopowych w badaniach przemysłowych oraz potencjalne możliwości wykonywania takich prac w przyszłości. Omówiono założenia i cele projektu oraz nakreślono plan prac na najbliższe lata. Zidentyfikowano potrzebę odtworzenia infrastruktury oraz zainteresowania partnerów przemysłowych możliwościami jakie oferują techniki radioizotopowe. W trakcie debaty opracowano wstępną wersję raportu, przygotowywanego przez pracowników Instytutu oraz eksperta IAEA, dotyczącego statusu wykorzystania radioznaczników i NCS w całej Europie. Drugiego dnia sporządzono raport ze spotkania, który został przekazany do IAEA W ostatnim dniu zorganizowano International Gamma Scanning Day, podczas którego dr Joon Ha Jin, w ramach trzech seminariów pt. „Principles of column scanning”, „Equipment and process of column scanning”, „Case studies of column scanning”, zademonstrował techniki i możliwości wykorzystania gamma scanningu w praktyce przemysłowej.Doktor Joon Ha Jin zaprezentowałtechnikę gamma scanningu, jej założenia, zalety oraz ograniczenia. Przedstawił urządzenia niezbędne do prowadzenia badań oraz pokazał przykłady instalacji przemysłowych, na których wykonywał tego typu badania. Po zakończeniu seminariów zaproszeni goście zwiedziliPark Technologiczny Żerań” oraz wybrane laboratoria znajdujące się w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. W trakcie spotkania firmy POLON-IZOT, TD-ELECTRONICS orazGTM-MOBILnależące do Parku Technologicznego „Żerań”naszego instytuty zaprezentowały swoje najnowocześniejsze rozwiązania i technologie.