Zaznacz stronę

PARK TECHNOLOGICZNY

"ŻERAŃ"

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Przedłużenie nominacji IChTJ pełniącego rolę „Collaborating Centre of International Atomic Energy Agency”

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), International Atomic Energy Agency (IAEA), doceniając osiągnięcia Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w dziedzinie badań jądrowych, przedłużyła nominację IChTJ pełniącego rolę „Collaborating Centre of International Atomic Energy Agency.

Podczas tej uroczystości, która odbyła się w dniu 30.08.2016 r., Park Technologiczny „Żerań” odwiedziło wielu przedstawicieli ze świata nauki, administracji państwowej oraz korpusu dyplomatycznego w Polsce. Park Technologiczny gościł miedzy innymi; Ambasadora Republiki Korei, Z-cę Radcy ds. Nuklearnych Ambasady Francji, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki ,Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, Prezesa Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej, Sekretarza Generalnego Seren Polska Stowarzyszenia Ekologów na rzecz Energii Nuklearnej oraz wielu dziekanów, dyrektorów oraz pracowników instytucji naukowych oraz przemysłu. Uczestnicy Parku Technologicznego mieli okazję zaprezentować swoje najnowsze osiągnięcia, technologie oraz innowacyjne rozwiązania, które znalazły zastosowanie nie tylko w Polsce, ale i za granicą.