SAMODZIELNE LABORATORIUM IDENTYFIKACJI NAPROMIENIOWANIA ŻYWNOŚCI AKREDYTACJA PCA
slinz@ichtj.waw.pl  
Kierownik: Dr Wacław Stachowicz  

EXAMPLES OF FOOD PRODUCTS DELIVERED FOR ANALYSIS

Laboratorium powstało w IChTJ w 1994 roku, aby umożliwić badanie w Polsce żywnosci w celu ustalenia czy była czy nie była technologicznie napromieniowana. Obok działalnosci analitycznej prowadzone sa w Laboratorium prace badawcze, ukierunkowane na udoskonalanie stosowanych metod analitycznych, aby sprostać rosnacym wymaganiom klientów.Wszystkie metody analityczne stosowane w Laboratorium maja akredytację PCA, p. Zakres Akredytacji Nr AB 262.