Department of Radioisotope Instruments and Methods
zaklad3@orange.ichtj.waw.pl  
Head: Prof. Piotr Urbanski 

RESEARCH PROJECTS


Grant badawczy 173/T10/97/12 – 01.03.1997 – 30.11.1998
Wielowymiarowe metody analizy statystycznej pomiarów radiometrycznych.
Multivariate analysis methods in radiometric measurements.

Projekt celowy 8T10C 016 97C/3615 – 01.01.1998 – 31.12.2000
Projekt, konstrukcja, wykonanie i przebadanie w warunkach laboratoryjnych i polowych dwóch typów przyrządów do pomiaru stężenia radonu
Design, construction, manufacturing and testing in the field and laboratory conditions two instruments for measuring radon content in air.

Projekt celowy 8T11E 040 99C/4311 – 15.07.1999 – 30.09.2000
Opracowanie miernika aktywności i mocy dawki źródeł beta do napromieniania nowotworu oka.
Development of an instrument measuring activity and dose rate from beta ray source used for irradiation of the eye cancer.

Projekt celowy 8T10C 061 2000C/5050 – 01.07.01 – 30.12.02
Urządzenie do zbierania i przetwarzania wyników pomiarów radiometrycznych realizowanych w warunkach przemysłowych i terenowych.
Device for collecting and processing data from radiometric experiments performed in industrial and field conditions.