konto PTN: Powszechny Bank Kredytowy SA
XIII O/w Warszawie
nr rachunku:
111101053-15570-2700-1-66

c/o Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
tel. (22) 8113-021 w. 1014
fax. (22) 8111-532

POLSKIE TOWARZYSTWO NUKLEONICZNE
Towarzystwo Członkowskie European Nuclear Society
www.ichtj.waw.pl/ichtj/ptn.html