Wydawnictwa

Annual Report

Monografie / Monographies (2009 - )

Raporty IChTJ. Seria A / INCT Reports. Series A (1995-2008)

Raporty IChTJ. Seria B / INCT Reports. Series B (2000 - )
pełne teksty raportów (PDF) od 2017 r. / full texts are available from 2017* * *

Formularze i instrukcje:

Karta obiegowa - Wydawnictwa IChTJ (dokument Worda) (plik PDF)
Instrukcja dla autorów - Wydawnictwa IChTJ (plik PDF)
Karta obiegowa - Raporty IChTJ. Seria B (dokument Worda) (plik PDF)
Instrukcja dla autorów Raportów IChTJ. Seria B (plik PDF)
Informacje dla Kierowników Zakładów dotyczące "Annual Report 2022" ("Pismo") oraz informacje dla autorów (szablon przygotowania publikacji) (dokument Worda) (plik PDF)