Wydawnictwa

Annual Report

Monografie / Monographies (2009 - )

Raporty IChTJ. Seria A / INCT Reports. Series A (1995-2008)

Raporty IChTJ. Seria B / INCT Reports. Series B (2000 - )


* * *

Formularze i instrukcje:

Karta obiegowa - Wydawnictwa IChTJ (dokument Worda) (plik PDF)
Instrukcja dla autorów - Wydawnictwa IChTJ (plik PDF)
Karta obiegowa - Raporty IChTJ. Seria B (dokument Worda) (plik PDF)
Instrukcja dla autorów Raportów IChTJ. Seria B (plik PDF)
Karta obiegowa Opracowania Wewnętrznego IChTJ (dokument Worda) (plik PDF)
Karta Obiegowa Publikacji (dla prac wysyłanych do druku) (dokument Worda) (plik PDF)
Informacje dla Kierowników Zakładów dotyczące "Annual Report 2017" ("Pismo") oraz informacje dla autorów (szablon przygotowania publikacji) (dokument Worda) (plik PDF)