Monografie

Szkło w Europie Środkowej od późnego średniowiecza do XVIII wieku. Skład chemiczny - uwarunkowania i interpretacja

Jerzy J. Kunicki-Goldfinger

Warszawa 2020, 156 s.
Spis treści Dokument PDF (1 MB)