Seminarium IChTJ - 12.06.2018 - Mgr inż. Magdalena Rzepna


SEMINARIUM INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

W dniu 12.06.2018 r. o godz. 10:30

w sali seminaryjnej IChTJ

Mgr inż. Magdalena Rzepna

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

wygłosi wykład

EFEKTY INDUKOWANE RADIACYJNIE W WYBRANYCH BIODEGRADOWALNYCH KOPOLIMERACH ESTRÓW ALIFATYCZNYCH

na który wszystkich zainteresowanych zaprasza
Dyrekcja IChTJ