Seminarium IChTJ - 15.01.2018 - Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak


SEMINARIUM INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

W dniu 15.01.2018 r. o godz. 10:00

w sali seminaryjnej IChTJ

Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Szczecin

wygłosi wykłady

TRENDY W OPAKOWALNICTWIE A BADANIA NAUKOWE - JAK „BADAĆ NA MIARĘ”?

na który wszystkich zainteresowanych zaprasza
Dyrekcja IChTJ