Seminarium IChTJ - 25.08.2017 - Program jądrowy w Polsce - analiza społeczno-ekonomiczna


SEMINARIUM NAUKOWE
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul Dorodna 16, 03-195 Warszawa

W dniu 25.08.2017 r. o godz. 10:00

w sali Rady Naukowej IChTJ

Odbędzie się seminarium naukowe:

PROGRAM JĄDROWY W POLSCE - ANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Seminarium organizowane jest w ramach projektu badawczego IAEA zatytułowanego "Studying the social and socio-economic effects of the implementation of the Polish Nuclear Power Programme using new methodology” oraz projektu współfinansowanego przez MNiSW pt „Badanie społecznych i społeczno-ekonomicznych efektów wdrażania polskiego programu energetyki jądrowej przy użyciu nowej metodologii”.

Seminarium będzie okazją do podsumowania działań podjętych w ciągu trzech lat trwania projektu. Planowane są wystąpienia m.in przedstawicieli Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii oraz specjalistów z dziedziny socjologii i ekonomii.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w seminarium do dnia 24.08.2017 na adres: a.miskiewicz@ichtj.waw.pl