XIV Szkoła Sterylizacji i Mikrobiologicznej Dekontaminacji Radiacyjnej