II AKADEMICKIE FORUM ENERGII JĄDROWEJ


W dniach 17-19 maja na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się już druga edycja konferencji Akademickie Forum Energii Jądrowej.

Jest to konferencja skierowana głównie do studentów oraz doktorantów kierunków związanych z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej. Pierwszego dnia konferencji odbędą się wykłady zaproszonych gości, w tym gości zagranicznych. . Jednym z poruszanych tematów będzie licencjonowanie oraz wydłużenie eksploatacji istniejących bloków jądrowych, co przedstawi dr Matthias Vanderhaegen (Ghent University, Federal Agency for Nuclear Control). Kolejnym punktem programu będzie debata parlamentarna z udziałem studenckich kół naukowych przy współpracy z Klubu Debat Parlamentarnych UJ. Debata pod tytułem „Ta Izba zdecydowała o budowie elektrowni jądrowej typu ... w ...” będzie miała na celu dyskusję nad wybranym rozwiązaniem dla polskiej elektrowni jądrowej. Strony, proponowane rozwiązania technologiczne oraz lokalizacja zostaną wylosowane przed rozpoczęciem debaty, a strony będą przedstawiać argumenty za i przeciw takiemu rozwiązaniu.

Drugiego dnia konferencji odbędą się warsztaty dla uczestników. Zostaną poruszone między innymi takie tematy jak: podstawy fizyki reaktorowej, symulatory reaktorów, pozyskiwanie paliwa uranowego czy medycyna nuklearna. Przewidziana jest również prezentacji studenckich, w tym studenckich kół naukowych, oraz sesja posterowa. W trakcie Forum odbędą się również konkursy na najlepsze wystąpienie plakatowe oraz na najlepszą prelekcję.

Trzeciego dnia konferencji zaplanowane są wizyty techniczne w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris oraz w Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

Więcej informacji dotyczących II Akademickiego Forum Energii Jądrowej oraz zasad konkursów studenckich znajdziecie Państwo na stronie: http://www.afej.agh.edu.pl