Seminarium IChTJ - 30.03.2017 - Mgr inż. Rafał Walczak i Mgr Łucja Dziawer


SEMINARIUM INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

W dniu 30.03.2017 r. o godz. 10:00

w sali seminaryjnej IChTJ

1/ Mgr inż. Rafał Walczak

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

2/ Mgr Łucja Dziawer

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

wygłoszą wykłady

1/ RADIONUKLIDY SKANDU DLA RADIOFARMACEUTYKÓW TERANOSTYCZNYCH

2/ BIOKONIUGATY NANOCZĄSTEK ZŁOTA JAKO NOŚNIKI 211At W CELOWANEJ TERAPII PROMIENIOWANIEM ALFA

na który wszystkich zainteresowanych zaprasza
Dyrekcja IChTJ